Odal Kompetansesenter skal til enhver tid tilby tidsriktig, profesjonell, attraktiv og fleksibel attføring, samtidig skal vi ha en lønnsom forretningsdrift. Vi vil være en bedrift som er synlig i lokalsamfunnet, en bedrift som alle ser nytten av.

Bedriften skal videre imøtekomme oppdragsgivers krav og kontinuerlig bestrebe seg på økt kvalitet og tilfredshet hos både brukere, kunder og oppdragsgivere.

VIRKEOMRÅDER

Som tilbyder av aktivisering og salg av attføringstjenester er og blir dette vårt viktigste virkeområde. Dette realiseres gjennom ordinær forretningsdrift i form av lysproduksjon med butikkutsalg, pakking, merking og montering, servicegruppe, trykkeri og drift av kommunens hjelpemiddellager. I tillegg benyttes vår interne kursavdeling.

Vi jobber aktivt med utvidelse av vårt tilbud til samfunn, deltakere og oppdragsgivere.