Lokalt hjelpemiddellager

Odal Kompetansesenter drifter kommunens lokale hjelpemiddellager, vi henter, bringer, reparerer og vedlikeholder kommunens hjelpemidler.

Åpningstid hverdager: 07.00 – 15.00

Hjelpemiddellageret er stengt i ferier og på helligdager.
Hjelpemiddelvakt er da å treffe på mob: 95 10 55 46