Hvem er vi - Virksomhetsområder - Bedriftens styrke

Odal Kompetansesenter AS – Senter for Arbeidsinkludering er en vekstbedrift som ligger sentralt plassert på Sagstua i Nord-Odal. Bedriften ble stiftet i januar 1987. Vi er 40
ansatte med det felles mål å gjøre våre kunder og brukere tilfreds. Bedriften driver både produksjon og tjenesteytende virksomhet. Bedriftens primæroppgave er å bidra til å dekke det
lokale behov for attføring og varig tilrettelagte arbeidsplasser. Arbeidet er tilrettelagt slik at den enkelte skal kunne få en god personlig utvikling i forhold til sine forutsetninger.
Deltakere som trenger styrket basiskompetanse i fagene matematikk, lesing, skriving og informasjonsteknologi får tilrettelagt undervisning i disse fagene.

Odal Kompetansesenter AS – Center for Work Inclusion is a rehabilitation business that is centrally located on Sagstua – Nord-Odal. The company was founded in January 1987. We are 40 employees with a common goal to make our customers and users satisfied. The company operates both production and service activities. The company’s primary role is to help to meet local needs for rehabilitation and sustainable prepared workplaces. The education and training are arranged in order to make eatch individual able to get a good personal development in relation to their assumptions. Participants who require enhanced basic skills in the subjects of mathematics, reading, writing and information technology are given classroom teaching in these subjects.

VIRKSOMHETSOMRÅDER
Odal Kompetansesenter AS satser på trykkeri, vaskeri, pakking, montering, butikk, samt tjenesteytende virksomhet. Bedriften baserer seg på manuell virksomhet, dermed kan bedriften ta både små og større serier. Videre vil vårt nye vaskeri være et viktig satsningsområde fremover.

BEDRIFTENS STYRKE
Pålitelighet, kvalitet, leveringsdyktighet, fleksibilitet og pris.
Odal Kompetansesenter AS leverer en rekke varer og tjenester:

OK BUTIKK: Salg og utstilling av egenproduserte varer.
OK DESIGN: Vi leverer det meste innen digitaltrykk og grafisk design, og vi produserer håndlagde lys og diverse håndarbeid.
OK VASKERI: Vårt vaskeri ble etablert i april 2015. Vi utfører vask for både private og bedrifter.
OK PRODUKSJON: Her utføres pakking, merking og utsendelse av varer og reklamemateriell.
OK HJELPEMIDDELLAGER: Kommunens hjelpemiddellager ligger hos oss. Vi henter og bringer.

Vi kan hjelpe deg med mer en du tror!
Ønsker dere mer informasjon, vennligst ta kontakt på tlf. 62 97 10 15 eller på
e-post: post@ok-as.com