Våre ansatte skal ha et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for den enkelte deltakers utvikling ved å tilby utfordrende, varierte og interessante arbeidsoppgaver, veiledning, støtte og oppfølging. Den enkelte medarbeider har dessuten et ansvar for sin egenutvikling i takt med skiftende behov.

Med bakgrunn i søkers utdanning og kompetanse rekrutter bedriften den som er best kvalifisert og skikket for stillingen. Realkompetanse, praksis og erfaring vil også bli vurdert i prosessen. Såframt det ikke finnes en åpenbar grunn for det, må en stilling ikke lyses ledig for bare det ene kjønn. Utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen.

Det legges vekt på å unngå diskriminering på bakgrunn av, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn, religion, politisk holdning og eller seksuell legning. Du som søker skal oppleve prosessen som ryddig, forsvarlig og effektiv. Rekrutteringsprosessen gjennomføres i tråd med gjeldende lover og regler.