Kvalitet i alle ledd skal være et konkurransefortrinn for oss. Vi skal bestrebe oss på at vi på alle plan kan innfri kundens forventninger til kvalitet på våre tjenester og/eller produkter. Dette skal prege våre handlinger, holdninger og måten vi utfører vårt arbeide på. Alle har et ansvar for å opptre slik at både deltakere, kunder og kolleger opplever vår kvalitet som en positiv merverdi. Gjennom sin Equass sertifisering har bedriften forpliktet seg til å registrere og gjennomføre årlige forbedringstiltak, disse evalueres årlig. Alle forbedringstiltak initieres med tanke på økt kvalitet.

Vår formålsparagraf sier at:
Odal Kompetansenter skal være en mangfoldig, inkluderende og dynamisk Vekstbedrift, der ansatte blir sett, hørt og tatt på alvor. Organisasjonen skal til enhver tid levere kvalitets riktig attføring, produkter og tjenester. Vi skal kontinuerlig og aktivt i samarbeid med ulike samarbeidspartnere, medvirke til at våre brukere oppnår følelse av kontroll, mestring og økt livskvalitet.