Visjon

Visjoner og mål

FORRETNINGSIDE

Som tilbyder av aktivisering og attførings tjenester er dette vårt hoved-forretningsområde.

Odal Kompetansesenter AS skal til enhver tid tilby tidsriktig, profesjonell, attraktiv og fleksibel attføring, samtidig skal vi ha en lønnsom forretningsdrift. Vi vil være en bedrift som er synlig i lokalsamfunnet, en bedrift som alle ser nytten av. Bedriften skal videre imøtekomme oppdragsgivers krav og kontinuerlig bestrebe seg på økt kvalitet og tilfredshet hos både brukere, kunder og oppdragsgivere.

VIRKEOMRÅDER

Som tilbyder av aktivisering og salg av attførings tjenester er og blir dette vårt viktigste virkeområde. Dette realiseres gjennom ordinær forretningsdrift i form av lysproduksjon med butikkutsalg, pakking, merking og montering, vaskeri, trykkeri og drift av kommunens hjelpemiddel lager. I tillegg benyttes vår interne kursavdeling.
Vi jobber aktivt med utvidelse av vårt tilbud til samfunn, deltakere og oppdragsgivere.

VISJON

Livskvalitet gjennom arbeid!

Bedriften skal kjennetegnes ved at:

  • Vi skal yte tilbud av høyest mulig kvalitet.
  • Vi er en attraktiv leverandør av tjenester til NAV.
  • Vi skal ivareta deltakerne ut fra deres forutsetninger og delta aktivt i utforming av aktivitetsplaner.
  • Alle skal trives og vite at de er til nytte og de skal ha en meningsfylt hverdag.
  • Vi skal tilfredsstille våre kunder på alle nivåer og i alle sammenhenger.
  • Bedriften skal opparbeide en solid økonomi.

Vår visjon skal forplikte og inspirere oss både i forhold til brukere, våre samarbeidspartnere og våre kunder.

Mål

Gjennomføring og evaluering av arbeidet for å sikre deltaker og oppdragsgiver maksimalt utbytte av tiltaks-løpet.
Våre tjenester skal ha høyest mulig kvalitet.
Sørge for kompetanseheving innen vårt fagfelt (skolering og kursing av faste ansatte).
Kvalitetssikre våre tjenester (arbeidsledere dokumenterer utførte tiltak).
Sørge for ergonomi/hjelpemidler/tilrettelegging etter den enkelte deltakers behov og sørge for å ha det vi trenger av utstyr.
Omvisning og god informasjon for nye deltakere. Gjennomgang av personalhåndbok, arbeidsreglement samt etisk regelverk ved oppstart vil ivareta dette.
Vårt kurstilbud må bli bredere, dette ved å revidere/kvalitetssikre våre eksisterende kurs, utvidelse av vårt eget tilbud og eventuelt inngå samarbeid med andre aktører.
Samarbeid med andre vekstbedrifter/arbeidsmarkedsbedrifter.

Strategier