Glade myke trafikanter på vei til jobb. Fra venstre: Lillian, Ståle, Berte og bussminister Jan Erik.

Vi takker Odal Sparebank for de fine refleks vestene vi har fått til alle som jobber ved Odal Kompetansesenter. Det er ikke gangvei eller fortau helt fram til våre lokaler, og det er mange av våre medarbeidere som opplever at det er litt skummelt å gå langs denne veien. Særlig når vinteren er på sitt mørkeste og det er glatt, er det fint å ha på seg refleks-vestene. Det er også en litt uoversiktlig sving på veien til de nye lokalene våre i Bunesvegen 59. Vi opplever at ikke alle bilistene er like flinke til å holde fartsgrensen – og flere burde bli flinkere til å skrape bort all is på frontruta før de kjører.

For at alle skal komme trygt fram til jobben, har vi utnevnt en egen «bussminister» som har litt oppsyn med de som må gå langs veien. Vi vil oppfordre alle som kjører langs denne veien i tidsrommet 08.30 – 09.00 og fra 15.00 – 15.15, om å vise hensyn når de ser våre medarbeidere som går langs veien.

Veien er litt uoversiktlig og kan være glatt. Ståle, Berte og bussminister Jan Erik på vei til jobb.